Utskottet är verksamma som en lokalgrupp inom den internationella organisationen European Students of Industrial Engineering and Management (ESTIEM). ESTIEM har 79 högt rankade universitet i 30 europeiska länder och över 60 000 studenter kopplade till sitt nätverk. Verksamheten går ut på att de olika lokalgrupperna arrangerar en mängd olika evenemang för de andra lokalgrupperna att besöka. Dessa evenemang finns till för att utveckla studenternas kunskap i caselösning, språk, entreprenörskap och mycket mer. Till utskottets event hör ett flertal ESTIEM-resor samt en av deltävlingarna i TIMES, vilket är Europas största interkontinentala casetävling för i-studenter.

Ordförande: Adam Säll

Kontakt                          ESTIEM