Utskottet är verksamma som en lokalgrupp inom den internationella organisationen European Students of Industrial Engineering and Management (ESTIEM). Till utskottets event hör ett flertal ESTIEM-resor samt casetävlingen TIMES.

Ordförande: Märta Ransjö Zander

Kontakt                          ESTIEM

ESTIEMs resor