Luleå Capital Management är sektionens yngsta utskott då vi grundandes av Sebastian Nylén och Anton Blomquist vintern 2016.  Tillsammans har vi under verksamhetsåret 17/18 deltagit i börsmäklaren, Nordnets , tävling “Portföljslaget” vilket var en tävling där 12 av Sveriges universitet tävlade i portföljförvaltning. Målet med tävlingen var att utveckla en investeringsstrategi för att sedan med en långsiktig investeringsfilosofi förvalta vår portfölj. Efter tävlingens slut kunde vi gladeligen konstatera att Luleå Capital Management slutade i toppskiktet av de deltagande universiteten.

Utöver detta, har vi även med hjälp av Nordnet arrangerat eventet Investment Day vilket är LTU:s största event med inriktning mot finansbranschen. Eventet består av gästföreläsningar som höjer kunskap inom hur man kommer igång med att starta eget sparande och även tekniker för att genomföra analyser av bolag ur ett fundamentalt och tekniskt perspektiv.

Vad är planerna för verksamhetsåret 2018/2019?

I det kommande verksamhetsåret planerar vi att förädla det som har blivit LCM. Vi skall slutföra implementeringen av vår organisationsstruktur, som skall förstärka vår fokus på kapitalförvaltning och event management. Dessa förbättringar kommer förenkla orienteringen inom Luleå Capital Management och öka möjligheter till egen utveckling och framtidsfokus.

Och detta är bara början! Vi välkomnar fler medlemmar som delar samma intresse och vill vara med när vi tar LCM till nästa nivå.

Har Du några frågor angående Luleå Capital Management är du välkommen att kontakta mig.

Med vänlig hälsning,

Oskar Andreasson

Ordförande Luleå Capital Management

Vår portföljutveckling