Luleå Capital Management är sektionens yngsta utskott då vi grundandes av Sebastian Nylén och Anton Blomquist vintern 2016. Tillsammans har vi under åren växt till Sektionens största utskott sett till antalet medlemmar. Under föregående verksamhetsår så strukturerades utskottet om och delades upp i två delar. En som fokuserar mer på event, resor och sponsring. Och en som fokuserar mer på investeringarna som görs i sektionens intresse.

Vi arrangerade under föregående verksamhetsår en resa till Stockholm där vi under en heldag besökte ett antal företag och tog del av många intressanta föreläsningar. Denna typ av resor är något som vi har för avsikt att fortsätta arrangera under kommande år.

Vad är planerna för verksamhetsåret 2019/2020?

I det kommande verksamhetsåret planerar vi att förädla det som har blivit LCM. Vi skall slutföra implementeringen av vår nya organisationsstruktur, som skall förstärka vår fokus på kapitalförvaltning och event management. Dessa förbättringar kommer förenkla orienteringen inom Luleå Capital Management och öka möjligheter till egen utveckling och framtidsfokus.

Detta är bara början! Vi välkomnar fler medlemmar som delar samma intresse och vill vara med när vi tar LCM till nästa nivå.

Har Du några frågor angående Luleå Capital Management är du välkommen att kontakta mig.

Med vänlig hälsning,

Max Fahlström Forsgren

Ordförande Luleå Capital Management