Alumniutskottets syfte är att inspirera blivande och nuvarande studenter samt skapa ett nätverk för alla utexaminerade I:are från LTU. Utskottet anordnar bland annat inspirationsföreläsningar, talkshowen I-hörnan och möjligheten att ”skugga en alumn”. Dessutom tillhandahålls alumnerna ett internt nätverk på LinkedIn.

Ordförande: Robin Cording

Kontakt                                 Alumnrapporten 2015