Syns du inte, finns du inte! PR-utskottet har det yttersta ansvaret för sektionens interna och externa marknadsföring. Tillsammans arbetar vi med sektionens informationsflöden och är sektionens främsta länk till dess medlemmar och intressenter.

Förutom att sköta alla sektionens sociala kanaler arbetar även utskottet med framställning, utveckling och försäljning av sektionens profilprodukter, samt med fotografering och design gällande alla sektionsevent.

Ordförande: Vakant

Kontakt

PR