Syns du inte, finns du inte! PR-utskottet arbetar med sektionens informationsflöden och är sektionens främsta länk till dess medlemmar och intressenter. Förutom att sköta sektionens sociala kanaler arbetar även utskottet med design, inköp och försäljning av sektionens profilprodukter. Det är även PR-utskottet som fotar en del av sektionens event!

Vad är planerna för verksamhetsåret 2019/2020?

Under det kommande verksamhetsåret planerar PR-utskottet att ta fram nya profilprodukter, fortsätta utvecklingen av sektionens hemsida och satsa på att skapa en mer aktiv instagramprofil. PR-utskottet kommer även att genomföra samarbeten med andra utskott för att hjälpa sektionen att växa och synas. 

Om ni har några frågor gällande PR eller skulle vilja genomföra ett samarbete tillsammans med oss, är du välkommen att kontakta mig. Inom PR-utskottet vill vi ta till vara på idéer och kvalitéer hos sektionen.

Med vänlig hälsning,

Malin Norgren

Ordförande för PR-utskottet

Kontakt