I-sektionen

 

Sektionen för Industriell ekonomi vid Luleå Tekniska Universitet består av elva utskott som alla arbetar med att på ett eller annat sätt främja studentlivet för studenter inom Industriell ekonomi och Öppen ingång.

Utskotten arbetar med allt från studieövervakning och studiesociala evenemang såsom banketter, sittningar och idrottsturneringar, till att främja kontakten mellan studenter och näringsliv genom företagspresentationer, alumnföreläsningar och casetävlingar. Målet är att sektionens medlemmar ska trivas riktigt bra under sin studietid och även vara förberedda på vad som komma skall efter examen.

Organisationsstruktur