I-sektionen

 

Sektionen för Industriell ekonomi vid Luleå Tekniska Universitet består av sju utskott och tre kommittéer som alla arbetar med att på ett eller annat sätt främja studentlivet för studenter inom Industriell ekonomi och Öppen ingång.

Utskotten arbetar med allt från studieövervakning och studiesociala evenemang såsom banketter, sittningar och idrottsturneringar, till att främja kontakten mellan studenter och näringsliv genom företagspresentationer, alumnföreläsningar och casetävlingar. Målet är att sektionens medlemmar ska trivas riktigt bra under sin studietid och även vara förberedda på vad som komma skall efter examen.

Presidiet

 

Presidiet utgörs av I-sektionens ordförande, vice ordförande, sektionsadministratör och kassör. Presidiet arbetar med de frågor som berör sektionens övergripande verksamhet. Det är deras uppgift att samordna styrelsens arbete genom att organisera och planera för aktiviteter samt sammanträden. Det är också deras uppgift att säkerställa att sektionen, med underliggande utskott och föreningar, arbetar och utvecklas enligt gemensamt uppsatta mål.

Har du några frågor eller funderingar kring presidiets arbete kan du kontakta oss på info@i-sektionen.se. Vid frågor kring något av sektionen många utskott och kommittéer hänvisas du vänligen till respektive utskott/kommittée.

Styrelse

Jesper Jolma

Ordförande

Jon Peterson

Vice Ordförande

Eira Hansson

Sektionsadministratör

Frida Bergström

Kassör

Oliver Eriksson

Ordförande Arbetsmarknad

Matilda Lidén

Ordförande PR

Martin Lantz

Ordförande Idesix

Per Lambrecht

Ordförande Igloon

Eric Danielsson

Ordförande IntU

Adam Nyström

Ordförande Alumni

Alexander Jenhall

Ordförande Programrådet

Kommitéer

Cecilia Sjöberg

Ordförande I-Drott

Sebastian Nylén

Ordförande Luleå Capital Management

Tilda Ekman

Ordförande Casegroup

Utskott

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsutskottet arbetar huvudsakligen med att främja och upprätthålla kontakten mellan studenterna vid Luleå Tekniska Universitet och näringslivet. Centralt i verksamheten är att skapa en naturlig och långsiktig relation med aktuella aktörer inom viktiga branscher.

Under året arrangerar utskottet en mängd intressanta evenemang där bland en handfull återkommande koncept, till dessa tillhör bland annat Studieresan och Tjejkvällen. Vidare erbjuds även lunchföreläsningar, kvällsevenemang, mailutskick men också annan typ av marknadsföring genom våra väl utarbetade kommunikationskanaler.

Kontakt

PR

Syns du inte, finns du inte! PR-utskottet har det yttersta ansvaret för sektionens interna och externa marknadsföring. Tillsammans arbetar vi med sektionens informationsflöden och är sektionens främsta länk till dess medlemmar och intressenter.

Förutom att sköta alla sektionens sociala kanaler arbetar även utskottet med framställning, utveckling och försäljning av sektionens profilprodukter, samt med fotografering och design gällande alla sektionsevent.

Kontakt

Internationella Utskottet

Det internationella utskottet ansvarar för I-sektionens internationella åtagande. Utskottet arbetar för att inspirera och motivera sektionens medlemmar till att lägga delar av sin utbildning utomlands. Utskottet är även verksamma som en lokalgrupp inom den internationella organisationen European Students of Industrial Engineering and Management (ESTIEM). Till utskottets event hör bland annat en utbyteskväll med inspiration från tidigare utbytesstudenter samt den prestigefyllda casetävlingen TIMES i samarbete med ESTIEM.

Kontakt                                                   Utbytesstudier vid LTU

Igloon

Iglooutskottet ansvarar för i-sektionens sektionslokal Igloon, vilken finns tillgänglig för sektionens medlemmar. Utskottet förvaltar och hyr ut lokalen, som är belägen under f-huset i katakomberna. Utskottet ansvarar också för uthyrning av luftmadrasser, arrangerar en större sittning tillsammans med Idesix, pubar och regelbundna efterfester där mat och dryck serveras. Iglooutskottet ansvarar också för sektionens logistiska sida, där planeringen för vad som ska beställas och allmän skötsel av lagret ingår i arbetsuppgifterna.

Kontakt

Programrådet

Programrådet är det utskott i I-sektionen som arbetar med utbildningsbevakning. Vår roll är att föra studenternas talan gentemot skolan samt att ständigt arbeta för att utbildningarna Industriell Ekonomi och Öppen ingång ska bli de absolut bästa i sitt slag. Om du har synpunkter angående en kurs eller lärare är du varmt välkommen att göra ett ärende på utbildningsbevakningen.se, vilket är helt anonymt.

Kontakt

Alumni

Alumniutskottets syfte är att inspirera blivande och nuvarande studenter samt skapa ett nätverk för alla utexaminerade I:are från LTU. Utskottet anordnar bland annat inspirationsföreläsningar, talkshowen I-hörnan och möjligheten att ”skugga en alumn”. Dessutom tillhandahålls alumnerna ett internt nätverk på LinkedIn. Är du alumn men inte med i gruppen, tryck här för att gå med och ta del av det som händer på LTU samtidigt som du får möjligheten att kontakta gamla skolkamrater.

Kontakt                                       Ladda ner Alumnrapporten 2015

Idesix

Ert eget sexmästeri som finns till för att förgylla er studietid här på Industriell Ekonomi! Vi består vanligtvis av åtta till tio medlemmar och känns enkelt igen i våra svarta Idesix-prydda kavajer. Med glödande passion ordnar vi varje år flera olika events så som förfester, tävlingar och sittningar för studenter på Luleå tekniska universitet.

Kontakt

Kommitéer

I-drott

I-drott är idrottskommittén på Industriell ekonomi, LTU. Kommitténs syfte är att erbjuda studenter möjligheten att umgås under andra omständigheter än plugg eller alkohol. Vår uppgift är därför att förse sektionens medlemmar med idrottsrelaterade event samt finnas tillgängliga för övrigt intresse eller engagemang inom ämnet idrott eller hälsa.

En gång i månaden kör I-drott ett koncept som vi kallar för “I-drott testar” där vi erbjuder studenter att testa på olika idrotter eller hälsoaktiviteter i samarbete med olika föreningar eller företag. Utöver det arrangera vi även andra idrottsrelaterade arrangemang, såsom turneringar samt Åre Skiweek-resan.

Kontakt

Luleå Capital Management

Luleå Capital Management,LCM, vid Luleå Tekniska Universitet är den del av I-sektionen vars syfte är att främja studenters intresse inom värdepappershandel. LCM är en av kommittéerna under styrelsen. LCM bedriver handel för sektionens vinning, samt bevakar och analyserar marknaden. Kommittén anordnar även event med inriktning mot finansbranschen.

Kontakt

CaseGroup

CaseGroup är en del av I-sektionen och en kommitté under styrelsen som tycker om att arbeta med problem och älskar utmaningar. Vi arbetar med att utbilda studenter i caselösning och driver utvecklingen utav universitetets casekultur hos både sektionens medlemmar men även hos studenter inom andra utbildningar.

CaseGroup är till för att lära dig mer om caselösning, utveckla din problemlösningsförmåga och se till att du visar ditt drömföretag vad du går för på din nästa intervju!

Kontakt