Utskott

Nedan kan du läsa mer om sektionens olika utskott och vad de har för sig!

Och du, är du intresserad av att engagera dig i sektionen? Vi rekryterar i början på varje höst och vår, håll utkik på vår Faceook-sida. Annars kan du även slänga iväg ett mejl till det utskott du känner skulle passa dig bäst. Kontaktuppgifter finns under respektive flik.

Ert eget sexmästeri som finns till för att förgylla er studietid här på Industriell Ekonomi och Öppen ingång! Vi består av ett glatt gäng och känns enkelt igen i våra svarta Idesix-prydda kavajer. Med glödande passion ordnar vi varje år flera olika events så som förfester, tävlingar och sittningar för studenter på Luleå tekniska universitet.

Ordförande: Clara Funck

Kontakt

Programrådet är det utskott i I-sektionen som arbetar med utbildningsbevakning. Vår roll är att föra studenternas talan gentemot skolan samt att ständigt arbeta för att utbildningarna Industriell Ekonomi och Öppen ingång ska bli de absolut bästa i sitt slag. Om du har synpunkter angående en kurs eller lärare är du varmt välkommen att göra ett ärende på utbildningsbevakningen.se, vilket är helt anonymt.

Ordförande: Vakant

Kontakt

Alumniutskottets syfte är att inspirera blivande och nuvarande studenter samt skapa ett nätverk för alla utexaminerade I:are från LTU. Utskottet anordnar bland annat inspirationsföreläsningar, talkshowen I-hörnan och möjligheten att ”skugga en alumn”. Dessutom tillhandahålls alumnerna ett internt nätverk på LinkedIn.

Ordförande: Tina Lundgren

Kontakt                                 Alumnrapporten 2015

Alumni logotype black

Utskottet är verksamma som en lokalgrupp inom den internationella organisationen European Students of Industrial Engineering and Management (ESTIEM). Till utskottets event hör ett flertal ESTIEM-resor samt casetävlingen TIMES.

Ordförande: Märta Zander

Kontakt                          ESTIEM

Iglooutskottet ansvarar för i-sektionens sektionslokal Igloon, vilken finns tillgänglig för sektionens medlemmar. Utskottet förvaltar och hyr ut lokalen, som är belägen under f-huset i katakomberna. Utskottet ansvarar också för uthyrning av luftmadrasser, arrangerar en större sittning tillsammans med Idesix, pubar och regelbundna efterfester där mat och dryck serveras. Iglooutskottet ansvarar också för sektionens logistiska sida, där planeringen för vad som ska beställas och allmän skötsel av lagret ingår i arbetsuppgifterna.

Ordförane: Pontus Åhman

Kontakt

CaseGroup är en del av I-sektionen och ett utskott som tycker om att arbeta med problem och älskar utmaningar. Vi arbetar med att utbilda studenter i caselösning och driver utvecklingen utav universitetets casekultur hos både sektionens medlemmar men även hos studenter inom andra utbildningar.

CaseGroup är till för att lära dig mer om caselösning, utveckla din problemlösningsförmåga och se till att du visar ditt drömföretag vad du går för på din nästa intervju!

Ordförande: Fred Sörgård

Kontakt

Syns du inte, finns du inte! PR-utskottet har det yttersta ansvaret för sektionens interna och externa marknadsföring. Tillsammans arbetar vi med sektionens informationsflöden och är sektionens främsta länk till dess medlemmar och intressenter.

Förutom att sköta alla sektionens sociala kanaler arbetar även utskottet med framställning, utveckling och försäljning av sektionens profilprodukter, samt med fotografering och design gällande alla sektionsevent.

Ordförande: Vakant

Kontakt

I-drott är idrottsutskottet på Industriell ekonomi, LTU. Utskottets syfte är att erbjuda studenter möjligheten att umgås under andra omständigheter än plugg. Vår uppgift är därför att förse sektionens medlemmar med idrottsrelaterade event samt finnas tillgängliga för övrigt intresse eller engagemang inom ämnet idrott eller hälsa.

En gång i månaden kör I-drott ett koncept som vi kallar för ”I-drott testar” där vi erbjuder studenter att testa på olika idrotter eller hälsoaktiviteter i samarbete med olika föreningar eller företag. Utöver det arrangera vi även andra idrottsrelaterade arrangemang, såsom turneringar samt Åre Skiweek-resan.

Ordförande: Oscar Palmqvist

Kontakt

 

Luleå Capital Management, LCM, vid Luleå Tekniska Universitet är den del av I-sektionen vars syfte är att främja studenters intresse inom värdepappershandel. LCM bedriver handel för sektionens vinning, samt bevakar och analyserar marknaden. Utskottet anordnar även event med inriktning mot finansbranschen.

Ordförande: Oskar Andreasson

Kontakt

Luleå Capital Management är sektionens yngsta utskott då vi grundandes av Sebastian Nylén och Anton Blomquist vintern 2016.  Tillsammans har vi under verksamhetsåret 17/18 deltagit i börsmäklaren, Nordnets , tävling ”Portföljslaget” vilket var en tävling där 12 av Sveriges universitet tävlade i portföljförvaltning. Målet med tävlingen var att utveckla en investeringsstrategi för att sedan med en långsiktig investeringsfilosofi förvalta vår portfölj. Efter tävlingens slut kunde vi gladeligen konstatera att Luleå Capital Management slutade i toppskiktet av de deltagande universiteten.

Utöver detta, har vi även med hjälp av Nordnet arrangerat eventet Investment Day vilket är LTU:s största event med inriktning mot finansbranschen. Eventet består av gästföreläsningar som höjer kunskap inom hur man kommer igång med att starta eget sparande och även tekniker för att genomföra analyser av bolag ur ett fundamentalt och tekniskt perspektiv.

Vad är planerna för verksamhetsåret 2018/2019?

I det kommande verksamhetsåret planerar vi att förädla det som har blivit LCM. Vi skall slutföra implementeringen av vår organisationsstruktur, som skall förstärka vår fokus på kapitalförvaltning och event management. Dessa förbättringar kommer förenkla orienteringen inom Luleå Capital Management och öka möjligheter till egen utveckling och framtidsfokus.

Och detta är bara början! Vi välkomnar fler medlemmar som delar samma intresse och vill vara med när vi tar LCM till nästa nivå.

Har Du några frågor angående Luleå Capital Management är du välkommen att kontakta mig.

Med vänlig hälsning,

Oskar Andreasson

Ordförande Luleå Capital Management

Vår portföljutveckling

Arbetsmarknadsutskottet arbetar huvudsakligen med att främja och upprätthålla kontakten mellan studenterna vid Luleå Tekniska Universitet och näringslivet. Centralt i verksamheten är att skapa en naturlig och långsiktig relation med aktuella aktörer inom viktiga branscher.

Under året arrangerar utskottet en mängd intressanta evenemang där bland en handfull återkommande koncept, till dessa tillhör bland annat Studieresan och Tjejkvällen.

Ordförande: Eddi Johansson

Kontakt