Styrelsen

Sektionens verksamhet leds av sektionens styrelse, vilken väljs av sektionsmedlemmarna. Styrelsen är sektionens högst beslutande organ efter sektionsmötet och tar således större och mindre beslut som rör sektionens verksamhet och ekonomi.

Styrelsen är även de som representerar sektionen mot LTU:s institutioner, Teknologkåren, andra sektioner på LTU och mot andra I-sektioner i Sverige.

Vi i styrelsen träffas minst en gång varje vecka och vill gärna att du hör av dig om du har någon fråga du vill att vi ska ta upp.

Per Lambrecht

Ordförande

Cecilia Granberg

Vice Ordförande

Siri Stenmark

Administratör

Jakob Karlelid

Ekonomiansvarig

David Lavner

Utbildningsansvarig

Gustav Wangsell

Näringslivsansvarig

Kristoffer Ottosson

Socialt ansvarig

Max Thormé

Kommunikationsansvarig