Styrelsen

Sektionens verksamhet leds av sektionens styrelse, vilken väljs av sektionsmedlemmarna. Styrelsen är sektionens högst beslutande organ efter sektionsmötet och tar således större och mindre beslut som rör sektionens verksamhet och ekonomi.

Styrelsen är även de som representerar sektionen mot LTU:s institutioner, Teknologkåren, andra sektioner på LTU och mot andra I-sektioner i Sverige.

Vi i styrelsen träffas minst en gång varje vecka och vill gärna att du hör av dig om du har någon fråga du vill att vi ska ta upp.

Per Lambrecht

Ordförande

Jon Peterson

Vice Ordförande

Cecilia Granberg

Vice Ordförande

Eira Hansson

Administratör

Siri Stenmark

Administratör

Gustav Wangsell

Näringslivsansvarig

Kristoffer Ottosson

Socialt ansvarig

Max Thormé

Kommunikationsansvarig

David Lavner

Utbildningsansvarig

Jakob Karlelid

Ekonomiansvarig