Styrelsen

Sektionens verksamhet leds av sektionens styrelse, vilken väljs av sektionsmedlemmarna. Styrelsen är sektionens högst beslutande organ efter sektionsmötet och tar således större och mindre beslut som rör sektionens verksamhet och ekonomi.

Styrelsen är även de som representerar sektionen mot LTU:s institutioner, Teknologkåren, andra sektioner på LTU och mot andra I-sektioner i Sverige.

Vi i styrelsen träffas minst en gång varje vecka och vill gärna att du hör av dig om du har någon fråga du vill att vi ska ta upp.

 

Styrelsemedlemmar

Jesper Jolma

Ordförande

Jon Peterson

Vice Ordförande

Eira Hansson

Sektionsadministratör

Frida Bergström

Kassör

Oliver Eriksson

Ordförande Arbetsmarknad

Matilda Lidén

Ordförande PR

Martin Lantz

Ordförande Idesix

Per Lambrecht

Ordförande Igloon

Eric Danielsson

Ordförande IntU

Adam Nyström

Ordförande Alumni

Alexander Jenhall

Ordförande Programrådet