Styrelsen

Sektionens verksamhet leds av sektionens styrelse, vilken väljs av sektionsmedlemmarna. Styrelsen är sektionens högst beslutande organ efter sektionsmötet och tar således större och mindre beslut som rör sektionens verksamhet och ekonomi.

Styrelsen är även de som representerar sektionen mot LTU:s institutioner, Teknologkåren, andra sektioner på LTU och mot andra I-sektioner i Sverige.

Vi i styrelsen träffas minst en gång varje vecka och vill gärna att du hör av dig om du har någon fråga du vill att vi ska ta upp.

Sebastian

Sebastian Nylén

Ordförande

Alfred

Alfred Berg

Vice Ordförande

Lynn

Lynn Johansson

Administratör

Ebba

Ebba Knutsson

Ekonomiansvarig

Jossan

Josefine Blomqvist

Utbildningsansvarig

Max

Max Broström

Näringslivsansvarig

Avatar_man

Hugoh Nykander

Socialt ansvarig

Hanna

Hanna Gertsson

Kommunikationsansvarig