Styrelsen

Sektionens verksamhet leds av sektionens styrelse, vilken väljs av sektionsmedlemmarna. Styrelsen är sektionens högst beslutande organ efter sektionsmötet och tar således större och mindre beslut som rör sektionens verksamhet och ekonomi.

Styrelsen är även de som representerar sektionen mot LTU:s institutioner, Teknologkåren, andra sektioner på LTU och mot andra I-sektioner i Sverige.

Vi i styrelsen träffas minst en gång varje vecka och vill gärna att du hör av dig om du har någon fråga du vill att vi ska ta upp.

William Kull

Ordförande
Tel: 073 818 23 30

Omar Majdalawi

Vice Ordförande
Tel: 070 022 66 55

Maja Johansson

Administratör
Tel: 076 139 63 49

Nima Shiva

Ekonomiansvarig
Tel: 073 914 76 83

Julia Lyxell Stålnacke

Utbildningsansvarig
Tel: 073 035 68 91

Henrik Holen

Näringslivsansvarig
Tel: 070 280 77 18

Hugo Mandinger

Socialt ansvarig
Tel: 076 171 91 19

Samuel Henriksson

Kommunikationsansvarig
Tel: 076 340 15 68