Styrelsen

Sektionens verksamhet leds av sektionens styrelse, vilken väljs av sektionsmedlemmarna. Styrelsen är sektionens högst beslutande organ efter sektionsmötet och tar således större och mindre beslut som rör sektionens verksamhet och ekonomi.

Styrelsen är även de som representerar sektionen mot LTU:s institutioner, Teknologkåren, andra sektioner på LTU och mot andra I-sektioner i Sverige.

Vi i styrelsen träffas minst en gång varje vecka och vill gärna att du hör av dig om du har någon fråga du vill att vi ska ta upp.

Lisa Viklund

Ordförande

Anna Georgsson

Vice Ordförande

Christoffer Alm

Administratör

Filip Åkesson

Ekonomiansvarig

Frank Thomasson

Utbildningsansvarig

Fredrika Norberg

Näringslivsansvarig

Alexander Neuberg

Socialt ansvarig

Thomas Laine

Kommunikationsansvarig