Styrelsen

Sektionens verksamhet leds av sektionens styrelse, vilken väljs av sektionsmedlemmarna. Styrelsen är sektionens högst beslutande organ efter sektionsmötet och tar således större och mindre beslut som rör sektionens verksamhet och ekonomi.

Styrelsen är även de som representerar sektionen mot LTU:s institutioner, Teknologkåren, andra sektioner på LTU och mot andra I-sektioner i Sverige.

Vi i styrelsen träffas minst en gång varje vecka och vill gärna att du hör av dig om du har någon fråga du vill att vi ska ta upp.

Sebastian Nylén

Sebastian Nylén

Ordförande

Alfred Berg

Alfred Berg

Vice Ordförande

Lynn Johansson

Lynn Johansson

Administratör

Ebba Knutsson

Ebba Knutsson

Ekonomiansvarig

Josefine Blomqvist

Josefine Blomqvist

Utbildningsansvarig

Max Broström

Max Broström

Näringslivsansvarig

Emma Hansson

Emma Hansson

Socialt ansvarig

Hanna Gertsson

Hanna Gertsson

Kommunikationsansvarig