Nominering

I formuläret nedan kan du nominera folk till styrelsen, utskottsorförande samt övriga förtroende valda poster.

På SM4 kommer följande poster väljas in: Ekonomiansvarig, Administratör, Socialt ansvarig, Ordförande för Idesix, Ordförande för Arbetsmarknadsutskottet, Ordförande för LCM,  Ledamot till Kårfullmäktige, Suppleant till kårfullmäktige, Ordförande för Valberedningens samt Intern- och Externrevisor.

På ett öppet styrelsenmöte efter SM4 kommer resterande utskottsordförande att väljas in.

Vill du läsa mer om de poster som rekryteras, klicka r!

Nomineringsperioden avslutas  7 april.