Nominering till Sektionsmöte 4

I formuläret nedan kan du nominera folk till styrelsen. Följande poster skall väljas in: Kommunikationsansvarig, Utskottsordförande, Kårfullmäktige, Suppleant, Valberedningens ordförande samt Intern- och Externrevisor. Vill du läsa mer om de poster som rekryteras, klicka r!

Nomineringsperioden avslutas 10 april.