Nominering

I formuläret nedan kan du nominera folk till styrelsen, utskottsorförande samt övriga förtroende valda poster.

På SM4 kommer följande poster väljas in: Ordförande, Vice Ordförande, Socialt ansvarig, Ordförande för Idesix, Ordförande för Arbetsmarknadsutskottet, Ordförande för LCM,  Ledamot till Kårfullmäktige, Suppleant till kårfullmäktige, Ordförande för Valberedningens samt Intern- och Externrevisor.

På ett öppet styrelsenmöte efter SM4 kommer resterande utskottsordförande att väljas in.

Vill du läsa mer om de poster som rekryteras, klicka r!

Nomineringsperioden avslutas  15 april för de som väljs in på SM4.