Ordförande

Max Fahlström Forsgren

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 2

Vice Ordförande & Eventansvarig

Christoffer Segerdahl

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 2

Kapitalförvaltning

Kapitalansvarig

Oscar Lagerqvist

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 2

Analytiker

Axel Herner

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 2

Analytiker

Mattias Roos

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 3

Analytiker

Elias Back

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 1

Analytiker

Martin Berglund

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 2

Analytiker

Samuel Lockman

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 1

Analytiker

Arvid Löfving

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 3

Analytiker

Mattias Lindh

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 3

Analytiker

Anton Huumavaara

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 2

Analytiker

David Höglund

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 1

Analytiker

Jonathan Hedlund

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 1

Analytiker

Tobias Darner

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 1

Analytiker

Emil Larsson

Civilingenjör Öppen Ingång, år 1

Analytiker

Jonathan Lindberg

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 1

Analytiker

Johan Norlin

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 4

Event & PR

Oskar Johansson

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 2

Cecilia Sjöberg

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 4

Viktor Haga

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 1

Advisory Board

Sebastian Nylén, Advisor and Founder of Luleå Capital Management

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 4

Anton Blomquist, Advisor and Founder of Luleå Capital Management

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 4