Alumniutskottets syfte är att inspirera blivande och nuvarande studenter samt skapa ett nätverk för alla utexaminerade I:are från LTU. Utskottet anordnar bland annat inspirationsföreläsningar, talkshowen I-hörnan och möjligheten att ”skugga en alumn”. Alumnerna tillhandahålls ett internt nätverk på LinkedIn, var ni som går fjärde och femte året är välkomna att ansöka om medlemskap för att utöka ert nätverk.

Ordförande: Vilma Edberg

Kontakt                                 Alumnrapporten 2015                Alumnrapporten 2021