I-drott är idrottsutskottet på Industriell ekonomi, LTU. Utskottets syfte är att erbjuda studenter möjligheten att umgås under andra omständigheter än plugg. Vår uppgift är därför att förse sektionens medlemmar med idrottsrelaterade event samt finnas tillgängliga för övrigt intresse eller engagemang inom ämnet idrott eller hälsa.

En gång i månaden kör I-drott ett koncept som vi kallar för ”I-drott testar” där vi erbjuder studenter att testa på olika idrotter eller hälsoaktiviteter i samarbete med olika föreningar eller företag. Utöver det arrangerar vi även andra idrottsrelaterade arrangemang, såsom turneringar samt Åre Skiweek-resan.

Ordförande: Kevin Ungh

Kontakt