Luleå Capital Management är sektionens yngsta utskott då vi grundandes av Sebastian Nylén och Anton Blomquist vintern 2016. Tillsammans har vi under åren växt till Sektionens största utskott sett till antalet medlemmar. Under föregående verksamhetsår så strukturerades utskottet om och delades upp i två delar. En som fokuserar mer på event, resor och sponsring. Och en som fokuserar mer på investeringarna som görs i sektionens intresse.

Vi arrangerade under föregående verksamhetsår en resa till Stockholm där vi under en heldag besökte ett antal företag och tog del av många intressanta föreläsningar. Denna typ av resor är något som vi har för avsikt att fortsätta arrangera under kommande år.

Ordförande: Theo Sundin