Kårfullmäktigeledamöters uppgift är att föra I-sektionens talan inför Teknologkårens högst beslutande organ, kårfullmäktige. Kårfullmäktige sammanträder 7 gånger under ett verksamhetsår där Teknologkårens arbete diskuteras och kandidater till deras ledningsgrupp och övriga organ väljs in. Suppleanten fungerar som en reserv ifall någon av de ordinarie ledamöterna ej har möjlighet att närvara vid ett sammanträde, så att I-sektionen alltid ska kunna föra sin talan inför kårfullmäktige.