Valberedningen har till uppgift att förbereda val av I-sektionens alla ovanstående poster. Valberedningen informerar om val och tar emot nomineringar till de poster som är aktuella. Alla som nomineras meddelas om detta via mail. Bland de personer som tackar ja till sin nominering utser valberedningen sedan sina kandidater. Detta sker oftast genom intervjuer, men beroende på vilken post det rör sig om och hur många sökande det är så kan andra tillvägagångssätt tillämpas.

Ordförande: Vakant