Styrelsen

Sektionens verksamhet leds av sektionens styrelse, vilken väljs av sektionsmedlemmarna. Styrelsen är sektionens högst beslutande organ efter sektionsmötet och tar således större och mindre beslut som rör sektionens verksamhet och ekonomi.

Styrelsen är även de som representerar sektionen mot LTU:s institutioner, Teknologkåren, andra sektioner på LTU och mot andra I-sektioner i Sverige.

Vi i styrelsen träffas minst en gång varje vecka och vill gärna att du hör av dig om du har någon fråga du vill att vi ska ta upp.

Märta Ransjö Zander

Ordförande

Emilia Friberg

Vice Ordförande

Emma Evergren

Administratör

Isak Jonasson

Ekonomiansvarig

Jenny de Bruin

Utbildningsansvarig

Hugo Eriksson

Näringslivsansvarig

Emil Andreasson

Socialt ansvarig

Olivia Svensson

Kommunikationsansvarig