Styrelsen

Sektionens verksamhet leds av sektionens styrelse, vilken väljs av sektionsmedlemmarna. Styrelsen är sektionens högst beslutande organ efter sektionsmötet och tar således större och mindre beslut som rör sektionens verksamhet och ekonomi.

Styrelsen är även de som representerar sektionen mot LTU:s institutioner, Teknologkåren, andra sektioner på LTU och mot andra I-sektioner i Sverige.

Vi i styrelsen träffas minst en gång varje vecka och vill gärna att du hör av dig om du har någon fråga du vill att vi ska ta upp.

Lisa Viklund

Ordförande
Tel: 073 824 81 42

Anna Georgsson

Vice Ordförande
Tel: 070 347 30 43

Christoffer Alm

Administratör
Tel: 076-111 69 55

Filip Åkesson

Ekonomiansvarig
Tel: 076 782 84 09

Frank Thomasson

Utbildningsansvarig
Tel: 070 536 33 39

Fredrika Norberg

Näringslivsansvarig
Tel: 070 554 79 27

Alexander Neuberg

Socialt ansvarig
Tel: 076 032 83 45

Thomas Laine

Kommunikationsansvarig
Tel: 070 651 65 06