Styrelsen

Sektionens verksamhet leds av sektionens styrelse, vilken väljs av sektionsmedlemmarna. Styrelsen är sektionens högst beslutande organ efter sektionsmötet och tar således större och mindre beslut som rör sektionens verksamhet och ekonomi.

Styrelsen är även de som representerar sektionen mot LTU:s institutioner, Teknologkåren, andra sektioner på LTU och mot andra I-sektioner i Sverige.

Vi i styrelsen träffas minst en gång varje vecka och vill gärna att du hör av dig om du har någon fråga du vill att vi ska ta upp.

Oskar Johansson

Ordförande

Johan Lückander

Vice Ordförande

Cecilia Schulz

Administratör

Elias Kristensson

Ekonomiansvarig

Hanna Sundling

Utbildningsansvarig

Robin Cording

Näringslivsansvarig

Jonathan Hedlund

Socialt ansvarig

Markus Jakobsén

Kommunikationsansvarig