Ledningsgrupp

Arvid Gustafsson (2)

Kapitalansvarig och Vice Ordförande

Arvid Gustafsson

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 2

Ordförande

Robin Strömberg

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 3

Eventansvarig

Ludvig Hällgren

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 2

Kapitalförvaltning

Analytiker

André Skagius

Civilingenjör Hållbar Energiteknik, år 3

Analytiker 

Jesper Geron Andersson

Ekonomi kandidat, år 3

Analytiker

Arvid Gustafsson

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 1

Analytiker

Filip Åkesson

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 1

Analytiker

Eric Edvardsson

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 1

Analytiker

Calle Lundmark

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 2

Analytiker

Gustav Forsberg

Civilekonom, år 2

Analytiker

Emil Larsson

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 3

Analytiker 

Max Fahlström Forsgren

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 4

Analytiker

Oscar Lagerqvist

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 4

Analytiker

Lukas Broman

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 4

Analytiker – Skribent & Sponsoransvarig

Anton Hurmavaara

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 4

Event & PR

Skribent

Ludvig Hällgren

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 1

Skribent

Sixten Eriksson

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 1

Skribent

Lucas Slott

Civilingenjör Öppen Ingång, år 1

Projektledare

Pontus Sand

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 4

Skribent

Markus Hedlund

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 1

Advisory Board

President 19/20

Max Fahlström

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 5

President 20/21

Emil Larsson

Civilingenjör Industriell Ekonomi, åk 4

President 21/22

Isak Jonasson

Civilingenjör Industriell Ekonomi, åk 5

Founders

Advisor and Founder of Luleå Capital Management

Sebastian Nylén

Civilingenjör Industriell Ekonomi

Advisor and Founder of Luleå Capital Management

Anton Blomquist

Civilingenjör Industriell Ekonomi