Ledningsgrupp

Ordförande

Emil Larsson

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 2

Vice Ordförande – Kapitalansvarig

Max Fahlström Forsgren

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 3

Eventansvarig

Christoffer Segerdahl

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 3

Kapitalförvaltning

Analytiker – Admin

Oscar Lagerqvist

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 3

Analytiker

Anna Hammar

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 5

Analytiker

Lukas Broman

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 3

Analytiker

Robin Strömberg

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 1

Analytiker

Jonathan Hedlund

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 2

Analytiker

Calle Lundmark

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 1

Analytiker

Axel Herner

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 3

Analytiker

Martin Berglund

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 3

Analytiker – Skribent & Sponsoransvarig

Anton Huumavaara

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 3

Analytiker – Skribent

Carl Bergstrand

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 2

Event & PR

Skribent – Kommunikatör

Pontus Sand

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 3

Skribent

Oskar Johansson

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 3

Skribent

William Kull

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 1

Advisory Board

Advisor and Founder of Luleå Capital Management

Sebastian Nylén

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 5

Advisor and Founder of Luleå Capital Management

Anton Blomquist

Civilingenjör Industriell Ekonomi, år 5