Marie Bundy Furmarker

 

Sektionschef på ÅF

Läs hela intervjun 

Katarina Heining

 

Information Solutions Sales Executive på Rockwell Automation

Läs hela intervjun 

Ida Hellqvist

 

Managementkonsult på Centigo

Läs hela intervjun 

Lovisa Hultberg

 

Operations Management på Saab

Läs hela intervjun 

Carl Enbom

 

Co-founder/COO på Woilà

Läs hela intervjun 

Jesper Jolma

 

Investment Manager på Baseload Capital

Läs hela intervjun 

Johan Aaro

 

Teamlead på Atlas Copco

Läs hela intervjun 

Marie Bundy Furmarker

Lite om Marie

Marie tog examen 1995 från Luleå Tekniksa Universitet och är i dagsläget sektionschef på ÅF för IT-konsulter inom IT-strategi och Digital Quality.

Stad: Stockholm

Ålder: 48 år

Beskrivning av tidigare erfarenheter: Marie har tidigare jobbat som säljtrainee på IBM, arbetat inom IT-branschen i över 20 år i olika roller och haft olika ledande befattningar som projektledare, säljare, konsultchef, VD och är nu Sektionschef på ÅF.

Hur stor betydelse har första intrycket vid en intervju/första arbetet?

Det har betydelse precis som i alla möten mellan människor- Gör man ett gott första intryck börjar man från en bra startpunkt i intervjun annars kan man ha en uppförsbacke att arbeta sig igenom.

Hur kan man på bästa sätt förbereda sig inför en arbetsintervju?

Det är viktigt att ha läst på om företaget och rollen innan man kommer samt fundera vad man vill att arbetet ska infria för förväntningar, tex att lära sig ett nytt område, få en tillhörighet kopplat till sitt kompetensområde, möjlighet att få ansvar etc. Då är det lättare att svara på frågor, visa nyfikenhet och vara tydlig i dialogen.

Finns det några saker man borde undvika att göra under en arbetsintervju?

Det är bra att undvika att prata för mycket om vad man inte gillar, inte vill göra och tycker är tråkigt. Att bara prata på om sig själv utan koppling till frågan eller dialogen ska man också undvika

Vad kan man göra för att stå ut ur mängden bland alla sökande?

Att vara påläst, energifylld, nyfiken, artig och samt aktiv under intervjun gör att man sticker ut.

 

Hur stor betydelse har ett väl designat och visuellt bra CV?

Det är inte så viktigt att det är designat men det är viktigt att det står tydligt vad man har gjort och vad man kan och då krävs det en del struktur och förmåga att visualisera det man kan i text.

Vad har du för tips till studenterna inför första jobbet?

Se till att vara så trygg och avslappnad du kan inför intervjun, dvs var förbered – läs på om företaget och rollen, ta reda på vem du ska träffa, ha på dig kläder som du känner dig bekväm i så har du väldigt goda förutsättningar att lyckas på intervjun.

Hur ser du på att man som student antingen börjar på ett globalt eller lokalt företag som första arbete? Vad är skillnaden, om det finns någon?

Jag tror att det viktiga är att man börjar på ett företag där det finns möjlighet att lära mycket och kompetensutvecklas samt få varierande arbetsuppgifterna så att man snabbt skaffar sig arbetslivserfarenhet. Globalt eller lokalt är sekundärt i sammanhanget och kanske viktigare när man vet mer om vad man vill och vad man vill göra framåt.

Till sist: Om man inte får arbetet ska man alltid be om feedback och fråga varför, på så sätt får man värdefull information som gör att man kan lyckas bättre nästa gång.

Katarina Heining

Lite om Katarina

Katarina Heining tog examen från LTU 2005. Katarina jobbar för närvarande på Rockwell Automation i München som Information Solutions Sales Executive.

Stad: München

Ålder: 37 år

Beskrivning av tidigare erfarenheter: Under sin studietid var Katrina vice ordförande för studentkåren och var även engagerad i LURC som mentor för utbytesstudenter.

Katarina startade på Procter & Gamble inom produktion som Commissioning leader. Fokus var production line start ups, machine shake downs, produktkvalifikationer. Hon flyttade sen över till IT för produktionsverket och var först system analyst och project manager. Sen tog hon över som IT lead för produktionsverket. Fick mer ansvar med fler produktionsverk innan hon flyttade till Sverige och ledde IT för P&Gs Nordic MDO. När Katarina flyttade tillbaka till Tyskland efter 2 år så startade hon på Smart Software Solutions som product manager för att sen börja på Rockwell Automation.

Vad tycker du kännetecknar en bra ledare?

En bra ledare är någon som följer ”soft on people, hard on points”. Betyder att man har fokus på business men är fullt medveten om att man har med människor att göra och alla har förtjänat att bli behandlade med respekt. En ledare är inte nån som nödvändigtvis alltid måste synas och höras. Det kan vara mycket mer effektivt att vara den som lyssnar och som sedan ger direktiv till gruppen, en som stöttar och som man kan lita på.

Vilka främsta egenskaper anser du att en ledare bör ha?

Strategisk, kunna sätta in rätt person på rätt plats och se potentialen hos sina medarbetare. Tar ansvar för resultaten och skyller inte på sina medarbetare när det dom inte uppnås. En bra ledare röjer undan problem så att medarbetarna kan fokusera på att jobbet blir gjort. Är klar och tydlig i kommunikationen både när det gäller negativa såväl som positiva ämnen. En bra ledare är någon du kan lita på och som tar ansvar.

Hur ska man få personer i en grupp att jobba mot samma mål och hålla dem motiverade?

r det första måste man kommunicera vad målen är, vad gruppen skall uppnå. Sen kunna bryta ned målen i delmål och se till att alla i gruppen är klara med vad varje person personligen måste leverera för att målen skall uppnås. Motivationen skall ju vara att vilja uppnå målen men också att man har någon form av belöning. I mitt jobb får vi ju commissioning om vi uppnår våra säljmål och det är ju en stor motivator. Men det kan ju också vara att man vill lära sig nya kunskaper och utvecklas som blir belöningen. Sen komma ihåg att uppmärksamma och berömma delmålen och små framsteg. Det håller teamet motiverat speciellt i tunga faser.

 

Har du någon gång upplevt att du blivit motarbetad som ledare och hur har du då hanterat det?

Självklart har jag upplevt det. Som ledare blir man ju ifrågasatt och utmanad i rollen. Det är viktigt att kunna återgå då till sin strategi men också att söka stöd inom organisationen för det man gör. Det gäller att ha ett bra nätverk med högre uppsatta ledare som kan stötta en själv i sådan situationer. En bra mentor eller coach är också värdefullt. Se till att ha någon både inom men även utanför företaget för att få insikter dels från den som känner till organisationen och kan förklara hur den fungerar och dels utifrån för benchmark. Ibland kan det vara viktigt att veta om det man upplever är normalt eller ovanligt.

Det är ju inte roligt jämt att gå till jobbet men dom flesta dagarna ska man tycka att det är kul och att man trivs. Jag tror en bra ledare är en sån ställer sig upp och fortsätter när man har motgångar och blir motarbetad för att man är övertygad om att det man gör är rätt.

Vad har du lärt dig av att vara ledare?

Att ta ansvar och att man måste ha ett bra självförtroende. Att våga ta chanser och ta på sig arbetsuppgifter och ansvar även inom områden där man inte har all information eller bakgrund. Man kan mycket mer än man tror. Dessutom gillar människor att jobba med sådana som håller sig själva ansvariga för det arbetsuppgifter man har men också kan sätta gränser och veta när man tar på sig för mycket. Man växer ju med mer ansvar och man kan bara lära sig att vara en ledare om man tar på sig ledande uppgifter och det ska man tycka är roligt. Man har ju ansvar för en grupp och märks det inte att man leder med passion så blir det svårt att motivera gruppen.

Har du några tips till studenter angående ledarskap?

ledande roller oavsett om det är för ett grupparbete eller i någon organisation. Man lär känna sig själv otroligt bra i dom uppgifterna och hur man fungerar som ledare. Förstå att det är ok att göra fel och att man måste ompröva vissa saker. Det hör till processen. Ingen kan göra allt perfekt från första gången. Jag brukar tänka på det min chef säger till oss” Jag vill att mina medarbetare gör fel för då vet jag att dom jobbar. Den som inte gör fel jobbar inte.”

Försök komma på det du gör väldigt bra och tycker är kul och fokusera på att förbättra dom egenskaperna och kunskaperna. Fokusera inte på dom egenskaper och kunskaper du är mindre bra på. Dom får inte bli ett problem för dig så håll det under kontroll men det är viktigare att bli bättre på sina styrkor.

 

Ida Hellqvist

Lite om Ida

Ida Hellqvist tog examen 2014 och har jobbat på Centigo sen dess med uppdrag inom retail, bygg och rental equipment. Idas fokus har varit på förändringsledning och projektledning.

Stad: Göteborg

Ålder: 30 år

Beskrivning av tidigare erfarenheter: Under studietiden var Ida engagerad som ledare i Frilufts och som styrelseledamot i STUK. Hon pluggade också en termin på Monash university i Melbourne 2011 i Australien. Utanför skolan arbetade hon extra på Kyab som var en startup inom energimätning där hon fick lära sig hur man med hjälp av visualisering och användarmedverkan kunde sänka energianvändningen. Under 2013 var Ida med i ABBs Sustainable Talent Program, ett ledarskapsprogram för kvinnliga ingenjörer, där hon fick möjligheten att lära känna ABBs olika verksamheter i Västerås. Efter det programmet arbetade hon en sommar i Västerås på ABB Robotics eftermarknad mot bilbranschen. Efter studietiden fick Ida jobb som managementkonsult på Centigo där hon nu har jobbat i 4 år.

Vad är det du arbetar med på Centigo och hur ser din arbetsdag ut?

Jag hjälper företag att utvecklas och att ligga i framkant i sin bransch. I mitt nuvarande uppdrag arbetar jag som projektledare inom digitalisering i Facility Management branschen. Projektet går ut på att implementera en identitetsplattform för att erbjuda användare en bättre service i digitala kanaler.

Som projektledare är ingen dag är den andra lik men det genomgående temat är att det mesta handlar om kommunikation Det kan vara att säkerställa att projektmedlemmar och leverantörer förstår vad som är nästa steg i projektet. Eller så handlar det om att ta fram en statusrapport för att få andra i verksamheten att förstå hur det går i projektet.

 

Vad var det som lockade dig att ta jobbet som konsult på Centigo?

Det som lockade med att börja arbeta på Centigo var företagskulturen! Jag tyckte att det var spännande att söka till ett chefslöst nätverksföretag där entreprenörsanda värderas högt. Det kändes spännande att få komma in i ett företag där jag fick ta eget ansvar och själv påverka min utveckling.

 

Vad innebär det att vara en managementkonsult?

Som managementkonsult är man mycket ute hos kund för att leverera i projekt och man förväntas att bidra med något extra. Det kan t.ex. vara att ta ett lite större ansvar och plocka upp saker som faller mellan stolarna och inte bara fokusera på ”sin uppgift”.

Vad har du fått för erfarenheter av att jobba som konsult?

Alla nya projekt, kunder och branscher ger olika erfarenheter. En sak jag fick lära mig under mitt första projekt som konsult var att våga fråga och flagga om jag behöver hjälp. Många problem löses snabbare genom att bolla idéer med en kollega som är mer erfaren inom området.

 

Vad är det bästa med att jobba som konsult?

Det bästa med att jobba som konsult är att det är ett så varierande jobb där man får bred erfarenhet snabbt! Det bästa med att vara konsult på Centigo är att vi har en ambitionsdriven kultur och många interna initiativ. Det jag engagerar mig i nu, utöver kunduppdrag, är att skapa en arena för framtidens företagande genom att sprida vår mission Business Wellness till omvärlden. Jag är också med i Dancigo där vi är ett gäng kollegor som träffas en gång i veckan och dansar ihop, vilket är hur kul som helst!

 

Vad har du för tips till unga studenter som snart ska examineras?

Tänk på att det är bättre lägga tid på några väl utvalda ansökningar till företag istället för att skicka generella ansökningar till flera företag. De bästa ansökningarna är de där din ambition går i linje med företagets värderingar och riktlinjer.

 

Har du några tips till alla studenter som du önskade att du visste om under din studietid?

Engagera dig i något du tycker är roligt! Jag var ledare i Frilufts vilket var jätteskoj! Då fick jag hänga med massa härliga människor, arrangera resor dit jag själv ville åka och njuta av Norrland.

Lovisa Hultberg

Lite om Lovisa

Lovisa Hultberg tog examen 2014 från LTU och jobbar för närvarande på Saab där hon har jobbat de senaste två åren. Lovisa har nyligen bytt tjänst och jobbar inom Operation Management, vilket innebär utveckling och optimering av verksamheten.

Stad: Linköping

Ålder: 29 år

Beskrivning av tidigare erfarenheter: Under studietiden pluggade Lovisa ett halvår på Clarkson University i USA. Hon var även varit engagerad i I-sektionen mellan åren 2008-2010 som sekreterare(administratör). 2014 fick Lovisa jobb som konsult på Combitech i Linköping och gick under sina första två år Combitech Talent Program. Hon hade under denna tid uppdrag på Saab Aeronautics och deras produktion av Gripen. Lovisa fick under dessa år lära sig hela produktionskedjan från detaljtillverkning till färdigt flygplan och hangarverksamhet. Efter CTP fick hon en fast tjänst på Saab där har hon blivit kvar. Nyligen bytte hon tjänst i Saab från produktion till utveckling.

Vilka kurser/moment i utbildningen har varit mest givande i arbetslivet?

Jag skulle absolut säga helheten. Genom att utbilda sig till civilingenjör lärde jag mig att lösa problem och se möjligheter. Detta är en stor del av min vardag idag. Jag ställs ständigt inför nya utmaningar där det gäller att vara kreativ för lösningen. Ibland handlar det om att se detaljerna medan i andra sammanhang är de viktigare att se helheten. Visst finns det specifika kurser som kanske sticker ut mer än andra och då skulle jag framförallt lyfta fram statistikkursen och Operativ kvalitetsledning. De har jag haft stor nytta av under mina första år i arbetslivet.

 

Vad tyckte du var svårt/jobbigt under utbildningen?

Utbildningen var både intensiv och jobbig under perioder speciellt innan jul eller innan sommaren. För egen del hann jag under min studietid testa både tentor och omtentor, något som hör studielivet till. Jag tycker också att det ger en ganska bra spegling av arbetslivet som också är tungt och jobbigt perioder. Jag ställs inför situationer där vi kan behöva göra omtag i projekt eller ändra inriktning för att uppnå önskar resultat.

 

Hur avgörande var betygen till första jobbet?

Jag skulle säga att betygen inte var alltför avgörande. Jag fick det jobb jag ville ha under tiden som jag skrev examensarbetet. För det jobbet gick arbetsgivaren snarare på den examensinriktning jag hade mot Kvalitetsutveckling och jag tror det var den tillsammans med helheten i övrigt som gjorde att jag fick jobbet. Däremot tror jag säkert att det finns andra jobb där betygen har en mer avgörande inverkan på huruvida man får jobbet, men någonstans handlar det främst om vem du är, vad du vill och hur du passar med arbetsgivaren och det är givetvis ömsesidigt.

 

Var det lätt/svårt att hitta jobb efter utbildningen inom den bransch du var intresserad av?

Jag var relativt säker på inom vilken bransch jag ville arbeta (helst). Jag hade två somrar tidigare sommarjobbat på Saab och fastnat för dem som arbetsgivare. Jag fick ett jobb som passade mig jättebra med en chef som utmanade mig och lät mig testa mig fram och pröva det jag hade lärt mig i skolan, därmed inte så styrda arbetsuppgifter. Jag fick initialt nytta av de kurser jag hade läst inom produktionssystem, projektledning och kvalitetsutveckling. Så på frågan om det var svårt att hitta jobb inom denna bransch så svarar jag nej.

Hur stor är vikten av att ha sommarjobb/deltidsjobb som är relevanta för utbildningen?

Jag hade sommarjobb två somrar tidigare hos samma arbetsgivare som jag senare fick mitt första jobb hos, men då i en annan stad. Jag tror inte att detta var anledningen till att jag senare jobbet men kanske bidragande. Däremot kan jag tänka mig att sommarjobb hos potentiella arbetsgivare är nyttigt eftersom det ger dig möjligheten att lära känna arbetsgivaren och vilken potential det finns inom företaget. Det är stor skillnad i kultur mellan olika företag och därför var det för mig viktigt att känna efter vad jag trivs med hos ett företag.

 

Hur ser de närmaste åren ut när man har kommit ut i arbetslivet?

De första åren i arbetslivet har i perioder varit ganska tuffa, en hel del långa dagar och sena kvällar även om fritiden blir en helt annan då jag oftast har kunnat släppa arbetet när jag har gått hem. Tittar man bara på att öka lönen så gör man det lättast genom att byta tjänst, är min bedömning. I mitt fall har det inneburit bland annat att jag har bytt tjänst inom Saab eftersom det för mig har handlat om att jag trivs inom koncernen Saab. Jag tror inte på att byta arbetsplats för ofta. Vill man däremot byta arbetsuppgifter ofta finns många konsultföretag som har det upplägget.

 

Övriga tips till studenter

Att inte oroa sig för mycket. Det kommer finnas jobb som är roliga, utmanande och otroligt givande. Det går att byta både bransch och inriktning och om man får jobb i en större koncern så finns otroligt många olika jobb inom koncernen. Sen, passa på att njut av studentlivet, det är en speciell tid och en annan typ av frihet som inte blir densamma i arbetslivet.

Carl Enbom

Lite om Carl

Carl Enbom tog examen 2015 från LTU och har under sin karriär startat fyra företag, han är nu Co-founder/COO på Woilà. Woilà är ett nystartat företag som spårar prisförändringar hos över 5000 butiker. Om priset sjunker på en vara du köpt inom 30 dagar får du tillbaka mellanskillnaden. Woilà funkar för alla svenska nätbutiker och det är helt kostnadsfritt att bli medlem.

Stad: Stockholm

Ålder: 28 år

Beskrivning av tidigare erfarenheter: Har startat fyra företag; vid 18, 21 och 27 års ålder. Däremellan en massa andra projekt, allmänna misslyckanden och sedan Accenture efter examen. Nu co-founder och COO på Woilà.

Hur uppkom idén till företaget?

– Av en slump. Vår medgrundare Wille beställde en skjorta på nätet, och ett par dagar senare såg han att priset hade sjunkit ett par hundralappar. Han kunde få mellanskillnaden tillbaka och började fundera kring vad det gick att göra av det.

– Han hörde av sig till mig på telefon men var riktigt paranoid och ville inte berätta några detaljer, utan föreslog att vi skulle ses i någon nersläckt hörnsoffa på Radisson. Ok, svarade jag. Hur kunde jag tacka nej till det?

– I början visste vi inte om det skulle fungera i större skala. För att börja någonstans så skapade vi ett par fejkade mejlkonton och började skriva till nätbutikerna med en massa olika ursäkter för att få pengar tillbaka. Favoriten var ”jag hjälper min farmor som har köpt en tröja som ni nu har på rea”. Butikerna var tillmötesgående, men vi svarade aldrig när de sedan ville ha ordernummer. Däremot fick vi en första känsla för vad som gick och inte gick.

– Därefter testade vi på riktigt. Vi letade upp produkter där vi med stor sannolikhet visste att vi kunde få mellanskillnaden tillbaka. Wille såg ut som e-handlarnas Walter White när han beställde och returnerade 20-30 kartonger per vecka. Men det hjälpte oss att förstå nätbutikerna, marknaden, juridiken, hur tjänsten skulle utformas och vilka steg vi behövde ta. Woilà formades.

– 12 månader senare tog vi in Prisjakts grundare som första investerare, tillsammans med två andra affärsänglar. Idag betalar vi tillbaka hundratals och ibland tusentals kronor åt våra användare, och har visat att svenskar går miste om ungefär 2 miljarder kronor varje år i rena prisförändringar.

 

Varför valde du att sluta som konsult och istället starta eget?

– Jag började med Woilà parallellt med tiden på Accenture. Jag var osäker på om start-upen skulle flyga och efter två år på Accenture ville jag ta nästa steg. När jag satte mig i intervjuer med McKinsey så fick jag klart för mig att ett fortsatt konsultspår inte var riktigt rätt. Det var dags att göra något för mig själv.

– Woilà var en chans som kanske bara kunde tas en gång i livet. När vi väl tog steget och började köra fullt ut så var det fantastiskt! Det kommer jag aldrig att ångra.

 

Hur fick ni in företaget på marknaden på ett bra sätt?

– Vi är i en tidig fas och jobbar hårt med att fortsätta utvecklas och stärka vår position. Nyligen hörde jag att en av Spotifys första investerare gillade idén. Coolt såklart, men det är just det – en bra idé räcker inte och grunden läggs för hur väl vi levererar. Den resan är lång, men vi älskar det vi gör.

Vad är din roll inom företaget?

–En dag kan innehålla allt från strategiska analyser till att testa designkoncept, arbeta med vår finansiering eller försöka förankra den företagskultur vi vill sträva mot. Vi är få och får hjälpas åt så gott det går.

– Vi får också en möjlighet att träffa flera stora e-handelsbolag, vilket ger oss en spännande förståelse för marknaden. Att få samtala med någon som sitter i ledningen för några av de större bolagen är en fantastisk förmån och något som det går att lära sig väldigt mycket från.

 

Vilka utmaningar har ni haft med att starta/få igång företaget?

– Haha, en hel del! Bland annat begick vi misstaget att tro att vi behövde en stor påse pengar för att komma vidare när vi hade kört fast i början. Därför började vi tidigt att träffa ett par investerare. Responsen var oftast ”Spännande! Men kanske senare…”. Frustrerade men rättvist. Samtidigt lärde vi oss mycket av den typen av frågor som vi fick.

– Istället blev det back to basics, och vi fick börja om i rätt ände. Efter en del validering gick vi via ALMI och fick ihop lite startkapital, vilket var tillräckligt för att få fram en första och andra prototyp. Med tiden fick vi en produkt att presentera utåt, och blev även vassare på att besvara de frågor vi fick på rätt sätt. Så här i efterhand är det solklart, men där och då var det inte lika självklart. Från start var ju allt som fanns bara en idé på ett papper.

 

Vilket är nästa steg ni vill ta inom företaget?

– Fortsatt tillväxt. Antalet användare växer för varje dag och affärsmodellen håller ihop, vilket är kul. Vi har också flera initiativ för att fortsätta skapa användarvärde å ena sidan, men även förbättra processerna som snurrar på i bakgrunden. Exempelvis tillämpar vi maskininlärning för att effektivisera flödet och ta bort manuellt arbete. Superhäftigt.

– Det är viktigt att kunna köra på flera spår parallellt, och samtidigt vara ödmjuka inför att backa när vi behöver.

 

Tips till studenter som vill starta eget

  1. Säker på att du behöver starta ”eget” för vad du vill göra? Börja i enklast möjliga änden.
  2. Om din idé löser ett konkret problem, testa den i liten skala.
  3. Verklighet över planering.
  4. Hitta någon att ta hjälp och inspireras av.
  5. Att misslyckas är naturligt och okej. Lär dig av det och gå vidare.
  6. Någon som misstror dig? Bra – använd det som bränsle, stå upp för det du tror på och se till att vässa till dig nästa gång.

Jesper Jolma

Lite om Jesper

Jesper Jolma blev anställd av Climeon 2017 efter att ha arbetat på ett case relaterat till företaget. Anställningen på Climeon ledde till en tjänst på Baseload Capital, där han senare gjorde sitt examensarbete. Baseload Capital är ett investmentbolag som investerar i elproduktion baserad på geotermisk energi. Efter sin examen från Luleå Tekniska Universitet 2019 blev han fast anställd på bolaget.

Vilka erfarenheter har du tagit med dig till ditt senare arbetsliv från din ordförandepost för I-sektionen 2018?

Jag har tagit med mig väldigt mycket, på ett generell plan och på en mer detaljerad nivå. Den grundläggande förståelsen för hur en organisation faktiskt fungerar genom insikt av hur olika komponenter hänger ihop med varandra. Jag fick omfattande kunskaper om budgetarbete; att först upprätta en budget som sedan ska verkställas och efterföljas, för att slutligen utvärdera och följa upp det slutgiltiga resultatet. Att få chansen att jobba med andra duktiga människor: hur kan vi tillsammans som en grupp jobba på ett bättre sätt för att lösa ett problem? Men också att hitta ett sätt att motivera människor till att utföra ideellt arbete.

Vad är din roll i företaget?

Baseload Capital investerar i projekt över hela världen. Jag är investment manager, vilket innebär att jag ansvarar för investeringar i USA. Jag jobbar parallellt också med Global Alignment där vi knyter samman det vi lär oss i olika marknader, exempelvis misstag och framgångar mellan dotterbolagen.

Vad har du lärt dig av att arbeta på ett startup företag?

Det finns både för- och nackdelar med att jobba på ett startup jämfört med ett större företag då de är anpassade för olika typer av individer. För mig har det varit bra att jobba på ett startup eftersom jag vill bli utmanad från dag ett. Genom att successivt lösa problemen jag tilldelades jag mer och mer ansvar, vilket ledde till att min roll i företaget förändrades. På ett startup jobbar man mer som ett team och ska tillsammans lösa problemen för att ta sig vidare. Olika förväntningar finns på olika medarbetare beroende på vilken roll de har, men alla bidrar till diskussionen som i slutändan genererar prestationen då problemen och grunden är densamma. Man hamnar i den typen av diskussionsforum på ett helt annat sätt. Den bilden jag har av större företag är att de är mer hierarkiskt strukturerade; det tar då längre tid att få ansvar eftersom en viss typ av arbetsuppgifter ofta hör ihop med en viss typ av roll inom företaget. Det går inte att på samma sätt bidra till diskussionen på stora företag eftersom mer distans bildas till de faktiska besluten.

Vad är de största utmaningarna för Baseload Capital?

En stor del är ovissheten om vad vi gör för något. Startsträckan är mycket längre än för exempelvis vattenkraft och vindkraft eftersom folk inte vet om att den här typen av förnyelsebar energi finns. Vi kan leverera el dygnet runt när solen inte lyser och vinden inte viner. Tidigare har termisk energi utvunnits genom att borra djupt ner i marken på ett begränsat antal platser i världen, vilket är resurskrävande. Ny teknologi har möjliggjort att processen kan genomföras närmre marknivån vilket innebär att man kan borra på fler ställen i världen till ett lägre pris. Vi måste sprida kunskap på olika plattformar för att kunna etablera oss på marknaden och få mer kompetens inom branschen.

Har du användning för de kurser som du har läst på LTU?

Det skulle jag verkligen säga, men på ett indirekt sätt. Idag arbetar jag mycket med ekonomi, som I-are läser man traditionellt sett inte många ekonomikurser, men även de kurser som ekonomer läser innehåller mycket bokföring, vilket inte är något jag arbetar med nu. Den förståelsen för investeringar som jag arbetar med idag är nog svår att lära sig genom ekonomikurser. Det vi på Baseload Capital gör idag grundar sig i termodynamik. Fysiken och
matten som jag läste har gett mig en bra förståelse på detaljerad nivå för hur temperaturskillnader gör att vi kan producera el vilket slutligen är hur vårt företag genererar pengar.

Hur viktigt tror du att det är att jobba parallellt med studierna?

Ja de tror jag, det gör stor skillnad. Det behöver inte vara parallellt med studierna men att man kan visa att man har arbetat och testat nya tjänster betyder mycket. När man tar examen från universitetet finns det lite som skiljer studenterna åt, det som då är en klar fördel är att man har arbetat och kan visa på sitt CV vilka erfarenheter man hittills har. Detta appliceras speciellt när man vill arbeta i en bransch där det är hög konkurrens.

Tittar arbetsgivare på om en student har varit involverad i skolan inom exempelvis utskott?

Absolut, det handlar egentligen inte om vad du har varit involverad i utan att man faktiskt har varit en del i skolan. Man lär sig mycket när man engagerar sig, mycket som inte är självklart, du nätverkar och lär känna en massa nya människor.

Hur skapar man en första kontakt med ett företag?

Det handlar mycket om timing och att våga ställa frågan. Att maila och fråga, visa intresse och fråga företag som du tycker är intressanta. Våga vara drivande och pushande, för jag är övertygad om att företag har uppgifter som är lämpade för studenter. Problemet är att företagen inte har tid eller får betalt för att hitta studenter som kan ge stöd. Om ni hjälper till i ett företag kommer ledningen inse vilken bra resurs ni är och därefter få ni fler och svårare uppgifter.

Johan Aaro

Lite om Johan

Johan Aaro bor i Stockholm och arbetar som teamlead för indirekt inköp på Atlas Copco, samt har tidigare erfarenhet i en global roll på Siemens Energy där han började jobba efter avslutade studier från LTU 2016. Han har ett stort intresse för förhandlingsstrategi och coachar även i det privat vid sidan av sitt arbete. Johan var under sin tid på LTU bland annat engagerad som ordförande för Teknologkåren 2011–2012.

Vilka kurser/moment har varit mest givande i arbetslivet?

Spontant så tycker jag att den avancerade kursen Inköp var bra. Lustigt att det kanske räcker med ett roligt ämne och en bra lärare för att en tydligen ska välja sin karriärväg, med tanke på var jag jobbar idag. Sedan uppskattade jag International Business Environment, där lärarens approach till det teoretiska kopplat till ständigt lärande och nya infallsvinklar var uppfriskande. Integrationsprojekt, företagsekonomi, logistik och kvalitet tycker jag också var bra och ett roligt ämne, eftersom det handlade om ett projekt med en mix av teori och praktik med slutleverans till en faktisk kund. Många var ju bra, men vissa var ibland svåra att greppa i praktiken.

Vad fick du för erfarenheter från ditt år som ordförande för teknologkåren?

För mig kunde studierna ibland bli abstrakta, och jag hade innan studierna varit 2 år i armén som spanare vilket var extremt konkret. Därav så var det väldigt givande att få testa något nytt och få lite perspektiv. Arbetet inom teknologkåren gav mig en ny frisk syn samt mer energi till varför jag studerar, att det var rätt väg. Dessutom ledde sabbatsåret till att jag träffade mina bästa vänner vilka jag fortfarande umgås med idag här i Stockholm. Många klasskompisar valde att studera utomlands under det året jag var engagerad, vilket jag rekommenderar som ett nyttigt avbrott. Våga förändra rutinen med studierna för en tid och se något nytt eller engagera er medan ni är studenter, så att ni får den energi ni behöver för att göra det ni är där för att göra: bli färdiga med studierna.

Vad uppskattar du med din yrkesroll på Atlas Copco?

Indirekt inköp kan omfatta allt från digitala plattformar, IT-arkitektur, AI och robotar, till konsulter och infrastruktur som vi köper åt affärsområdet och våra divisioner. Det är ofta stora och komplexa projekt som kräver större investeringar. Då är jag och teamet med och leder inköpet, förhandlingarna, och säkerställer kontrakt. Dagarna kan se väldigt olika ut men består ofta av samtal och överenskommelser med mina interna stakeholders, leverantörsmöten samt att skriva, förbättra och driva igenom kontrakt. Jag och mitt team stödjer även organisationen med rådgivning och håller ihop kommunikationen internt mellan de olika lokala och globala avdelningarna. Det bästa med Atlas Copco är att jag och mina medarbetare har ett stort eget ansvar där vi själva kan styra hur vi vill arbeta samt påverkar processer och mål. Jag uppskattar kollegorna, friheten, ledarskapet och företagskulturen, vilka möjliggör skapandet av kreativa och framgångsrika lösningar för våra utmaningar. Ett indirekt inköpsteam köper nästan aldrig samma sak två gånger, därav kräver rollen en övergripande bild av dom många olika projekt som drivs parallellt och ha en förståelse inom flera olika teknikområden.

Hur ser en ovanlig dag ut?

Jag har fått möjlighet att resa mycket i arbetet, både tidigare på Siemens Energy och nu på Atlas Copco, vilket har varit både väldigt roligt och lärorikt. Främst får att få träffa kollegorna i de globala nätverken, att få inspiration och inspirera, samt utbytta erfarenheter. Ett av mina bästa minnen från Atlas Copco är från min första utlandsresa som nyanställd, till vårat säljkontor i Milano där jag höll i en av mina förhandlingsutbildningar. Den var för några av våra mest erfarna säljare från olika delar av världen där vi har våra största kunder. Det var häftigt att få träffa dessa superduktiga säljare som förhandlar kontrakt för miljarder och samtidigt kunna bidra med nya infallsvinklar, tips och strategier utifrån det material jag själv skapat och få fin feedback av dom. Det var en ovanlig och mycket rolig dag!

Hur började du arbeta med förhandling?

Det började på allvar under min tid på Siemens Energy, där jag fick gå flera förhandlingsutbildningar. Jag verkade haft en fallenhet för det och fick fina betyg, så jag och några få kollegor utsågs att fortsätta utbilda oss, träna och testa, samt började coacha globalt inom förhandling inom Siemens Energy. Jag tyckte det var väldigt spännande med förhandlingsstrategier, att utföra det i praktiken i ”förhandlingsrummet”, så jag började bygga egna tekniker och eget material som sedan slutade med skapandet av egna utbildningar. När jag kom till Atlas Copco blev jag tillfrågad att fortsätta inom området även där, så utbildningarna fortsatte fast med mig som coach och med eget material. Jag bestämde mig för att börja coacha teams och ledare vid sidan av jobbet redan under min tid på Siemens, och fick godkänt att göra detsamma av Atlas Copco. Jag tror stenhårt på att lärande och praktik är den bästa vägen för att bli ännu bättre, och att jag lär mig mer medans jag lär ut. Som vi säger på Atlas Copco – There is always a better way.

Har du några bra förhandlingstips?

Kul att ni frågar, jag har såklart massa fungerande tips ni kan testa när ni förhandlar! Ett av de mest grundläggande tipsen som är viktigt att tänka på i en förhandling är att alltid ha en exit, som kallas BATNA. Har ni ingen verklig exit så har ni inte heller någon generell ”makt”, speciellt om motparten vet att ni inte har någon exit. Det ger direkt en mycket dålig förhandlingsposition. Den positionen måste ni alltid tänka på att stärka på olika sätt, fundera därför hur ni ska lägga upp förhandlingen. Lön är ett bra exempel på förhandling, för den går alltid att påverka. Om ni tex. har två jobberbjudanden är mitt bästa tips att våga förhandla först och hårdast på den arbetsplatsen ni är mindre intresserad av. Om den förhandlingen skulle gå dåligt så har ni ju alltid det bästa jobberbjudandet kvar som en backup. Går den hårda förhandlingen däremot bra, så kan ni använda det som en benchmark till favoritjobbet. Men lönen är inte allt, kom ihåg att välj en bra chef ni kan trivas med också.