I-Hörnan 2019

Katarina Heining

Information Solutions Sales Executive på Rockwell Automation

Katarina tog examen från Industriell Ekonomi 2005 på Luleås Tekniska Universitet. Efter hennes examen började hon arbeta på Procter & Gamble som är ett företag som sysslar med hälsa, rengöring och hygienprodukter. Procter & Gamble äger bland annat, Head & Shoulders, Always, Gillette, Ariel, m.m. Det är ett internationellt företag vilket gjorde att hon fått möjligheten att arbeta i både Tyskland och Sverige. Under hennes tid på Procter & Gamble hade hon olika sorters positioner inom företaget, allt från Initiative Manager till IT Client Manager.

Numera är hon fortfarande kvar i Tyskland och arbetar för Rockwell Automation som är ett industriellt automatisering och informationstekniskt företag. 

 

Under sin studietid satt hon som vice ordförande i studentkåren. Hon har också deltagit i den internationella studentorganisationen LURC, som mentor för utbytesstudenter.

Mikaela Öhrvall

Quality & Management konsult på Knightec

Mikaela är en ung och driven tjej som tog examen från LTU 2017. Då  började hon jobba på konsultföretaget Knightec. Med en master inriktning mot kvalitetsutveckling samt produktionssystem så har hon skapat sig möjlighet att idag jobba med flera pågående projekt inom verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning. Hon har till exempel varit förändringsledare för två olika projekt i samarbete med Skellefteå Kraft. Samtidigt som Mikaela jobbar för Knightec har hon flera pågående projekt som verksamhetsutvecklare för VIMEK AB.

 

Mikaela har också undervisat på Umeå universitet i kursen Strategi och verktyg för kvalitetsarbeten. Där undervisade hon framtida civilingenjörer metodiken i Sex Sigma.

Andreas Pettersson

CTO at Right People Group

Andreas tog examen 2018 i Industriell Ekonomi med examensinriktning innovation och strategisk affärsutveckling. Innan Andreas började studera arbetade han på flera olika företag som programmerare. 2012 startade han företaget Nanoak Technologies som han drev vid sidan om sina studier. Företaget arbetar framförallt med utveckling och programmering av informationswebbplatser samt internetmarknadsföring. Företaget är fortfarande verksamt med Andreas som ägare.

I slutet av sin utbildning fick Andreas arbetet som konsultchef hos Right People Group i Tyskland. Efter examen återvände han till Tyskland och fick arbetet som CTO i företaget, där han fortfarande jobbar idag.

Christer Berglund

Uppdragsledare på Sweco Rail AB

Christer tog sin examen 2001 i Civilingenjör i Industriell Ekonomi med inriktning logistik. Under sin tid som student engagerade han sig bland annat som överphösare, vice ordförande för IAESTE och som vice kårordförande.

Christer blev därefter egenföretagare och grundade företaget Bra Röster AB som ägnar sig åt bland annat marknadsundersökningar och svarstjänst. Han drev detta företaget som ägare och VD tills det såldes till Hubbr Group och satt kvar som VD för Hubbr Research. Han lämnade sedan företaget och började arbeta som VD för Bygga Framtid Norden AB som ägnar sig åt att matcha arbetssökande med företag.

Christer har på sistone sökt sig tillbaka till ingenjörsvärlden och arbetar numera som uppdragsledare på Sweco Rail AB som utför stora projekt inom järnvägsarbete. Christers nuvarande uppdrag är flytten av Norrköpings godsbanegård och byggandet av den nya godsbanan som kallas för Kardonbanan.